Fëmijët mund t’i njohin pasojat e mosbindjes përmes shembullit të Lumit të vogël. 
Për fëmijët e moshës 4-7 vjet.

More by Agnes de Bezenac & Salem de Bezenac